Tim pracovnikov D.M.K. audit

 

Tím pracovníkov našej spoločnosti tvoria:

 

• Ing. Darina Kurotová
konateľ spoločnosti, zodpovedný audítor , školiteľ (SKAU)
• Ing. Martin Denko
audítor (SKAU)
• Ing. Darina Nováková
asistent audítora (SKAU)
• Mgr. Milan Kurota
asistent audítora (SKAU),
• Ing. Denisa Čaplováasistent audítora (SKAU), daňový poradca
• Ing. Radovan Štekl asistent audítora (SKAU),
• Mgr. Peter Jobb
asistent audítora (SKAU),
• Ing. Iveta Bezáková
asistent audítora (SKAU),
• Ing. Ľubica Ravasová
asistent audítora (SKAU),
• Ing. Andrea Šloltisíková
asistent audítora (SKAU),
• Ing. Mária Hildebrandová
asistent audítora (SKAU)

 

 

< späť

Špitálska 53, 811 01, Bratislava, tel:02/529 21319
Copyright © D.M.K. AUDIT s.r.o.1997 – 2023